Super Chicken

#nice#weekend

#nice#weekend

Sự sáng tạo đôi khi không giới hạn, có điều bạn phải biết cách khai thác nó #typhography#nothing#can#stop#good#idea

Sự sáng tạo đôi khi không giới hạn, có điều bạn phải biết cách khai thác nó #typhography#nothing#can#stop#good#idea

My #flickr#new#interface

My #flickr#new#interface

2-6 sẽ xong thôi, tới đó phải hoàn thành :3 #design#poster#lona#baothy#25#pink#collection#birthday

2-6 sẽ xong thôi, tới đó phải hoàn thành :3 #design#poster#lona#baothy#25#pink#collection#birthday

#quote#sky#blue#day#paint#dream

#quote#sky#blue#day#paint#dream

#summer#paradise#sky#sun

#summer#paradise#sky#sun

Con người khao khát sự kết nối. Rồi 1 ngày, con người sẽ lại khao khát khoảng lặng ngắt kết nối…

Con người khao khát sự kết nối. Rồi 1 ngày, con người sẽ lại khao khát khoảng lặng ngắt kết nối…

Bay cùng tháng 5 nào :)))) #may

Bay cùng tháng 5 nào :)))) #may

#flower#pink#mirror

#flower#pink#mirror

#green#tree

#green#tree